आवेदन फारम

छोरा प्रवेश केन्द्र

इमेल: umsa@admission.center

फोन: +38(063)654-09-52

ठेगाना: युक्रेन, पोल्टावा, Shevchenko सडक,23

अनलाइन लागू